Privacyverklaring

Privacyverklaring (AVG)

Vullings Advies, gevestigd aan de Vlasven 202, 5464 PR Veghel, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vullings Advies verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Rapporten, foto's, tekeningen en berekeningen gemaakt in uw opdracht
 • Rapporten, foto's, tekeningen en berekeningen die u als informatie aanbiedt

 

Bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. In enkele gevallen kunnen (project)gegevens worden gebruikt voor de website (foto's, blog, technisch artikel en/of referentie). Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming. Hierin wordt ook aangegeven welke specifieke informatie op welke wijze wordt gebruikt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Vullings Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Het verwerken van uw betalingen
 • Verzenden van rapporten, tekeningen en berekeningen
 • U te kunnen contacten (telefonisch, schriftelijk of Email), indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
 • U te informeren over de voortgang van, de status van en wijzigingen in projecten
 • Vullings Advies verwerkt uw persoonsgegevens zoals wettelijk verplicht, zoals voor financiële administratie en belastingaangiften
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
  Als u niet langer nieuwsbrieven van Vullings Advies wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door middel van een Email (info@vullingsadvies.nl)
  Dan verwijderen we uw persoonsgegevens direct uit de mailinglist.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vullings Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens gearchiveerd

Vullings Advies archiveert uw persoons- en/of projectgegevens 10 jaar (wettelijke bewaartermijn). Dit geldt alleen voor digitale informatie, zoals rapporten, foto's, tekeningen en berekeningen die door Vullings Advies is opgesteld t.b.v. uw project. Projectinformatie die u beschikbaar stelt aan Vullings Advies t.b.v. de uitvoering van een project wordt na afronding van het project (en betalingen) 1 jaar gearchiveerd. Daarna wordt deze informatie vernietigd of, indien gewenst, aan u geretourneerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vullings Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van uw project, conform onze overeenkomst met u, of te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vullings Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vullings Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden uw voorkeursinstellingen (indien van toepassing). Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren en optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies toelaat / opslaat op de harde schijf. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, 500px enz. U kunt via deze websites, door middel van links, op de website van Vullings Advies komen.

Als u door linkt naar dergelijke websites/platforms van derden worden er door deze sites/platforms/partijen cookies op uw computer, tablet en smartphone geplaatst. Houd hier rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaan. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaringen van de betreffende websites/platforms moeten lezen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vullings Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U dient rekening te houden dat met de verspreiding van uw gegevens, alleen met uw toestemming door ons zijn gebruikt voor onze website, blog, artikel en/of referentie, uw gegevens elders op het internet zijn overgenomen. Dergelijke overdracht van gegevens kunnen wij niet voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de informatie die elders op het internet is overgenomen.

U kunt bij Vullings Advies een schriftelijk (info@vullingsadvies.nl) verzoek indienen tot het inzien, corrigeren of verwijderen van gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, machine readable zone (MRZ), de strook met nummers onder aan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Vullings Advies wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vullings Advies neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op met Vullings Advies via info@vullingsadvies.nl.

 

Wijzigen privacyverklaring

Vullings Advies heeft het recht om haar privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van Vullings Advies te raadplegen.