Constructief advies

 

Al ruim 25 jaar werk ik aan constructies van woon- en utiliteitsgebouwen. Dit heeft me een unieke en brede deskundigheid gegeven op het gebied van (prefab) beton constructies. Deze deskundigheid wordt toegepast bij het adviseren en ondersteunen van u en uw vraagstukken bij het ontwerpen en het ontwikkelen van (prefab) betonnen constructies, systemen en producten.

 

Het prefabriceren van bouwelementen, constructies en systemen vergt kennis van uiteenlopende aard in verschillende fases; ontwerp tot realisatie. Daarbij moet in elke fase elk onderdeel aandacht krijgen om het beste, het goedkoopste en het efficiëntste resultaat te realiseren. Aandacht voor de hele constructie, het detail, de productie, de engineering, de montage, de aansluitingen, de kosten, de leveranciers, de regelgeving en de planning is nodig om een product te leveren waar iedereen trots op is. 

 

Waar kunt u deze kennis inzetten? Natuurlijk bij het ontwerpen van gebouwen of onderdelen daarvan. Maar deze kan natuurlijk ook ingezet worden bij specifieke engineeringsvraagstukken op het gebied van detailleringen, modelleren, tekenen, berekeningen, uitvoering en monteren van (prefab) betonconstructies. Wellicht is een verbetering en/of automatisering van uw workflow voldoende, of bent u op zoek naar een second opinion of kwaliteitscontrole.

 

Heeft u vragen?

 • Kunnen we een constructie in traditioneel beton efficiënt omzetten naar een prefab constructie?
 • Kunnen we de prefab betonconstructie vereenvoudigen?
 • Hoe moeten de prefab elementen zo eenvoudig mogelijk worden gekoppeld?
 • Is steigerloos bouwen mogelijk?
 • We moeten veel bouwtijd besparen, maar hoe?
 • Met het toepassen van een prefab betonconstructie kunnen we toch zeker kosten besparen?
 • Welke stappen zijn er nodig voor de engineering van prefab betonconstructies?
 • In welke fase kunnen we het beste om advies vragen?
 • Is voor deze constructie een second opinion mogelijk?
 • In welke categorie moeten we de prefab beton aanvragen?
 • Wat zijn de verschillen tussen categorie 1, 3 en 5?
 • Hoe groot en zwaar mogen de elementen zijn?
 • De kwaliteit van het gebouw kunnen we toch verhogen met het toepassen van prefab?
 • Kunnen we prefab elementen het beste verankeren aan een bestaande constructie?
 • Welke verbindingen zijn er mogelijk in prefab?
 • Met welke aspecten moet ik rekening houden als we een prefab gevel ontwerpen?
 • Welk buitenblad kunnen we toepassen in een prefab sandwich element?
 • Hoe verankeren we een goede robuustheid van de prefab in ons ontwerp?
 • Is verdere integratie van onderdelen in prefab elementen mogelijk?
 • Kan een prefab gevel ingezet worden voor koeling en verwarming van het gebouw?
 • Temperatuur, wind en regenwater zijn ontwerpcriteria voor een prefab gevel, klopt dit?
 • Wanneer en hoe passen we installaties toe in prefab betonnen wanden?

 

Dit zijn nog maar een paar vragen uit een lange lijst, die naar voren kunnen komen bij het ontwerpen, de engineering, de productie, de montage en het onderhoud van (prefab) betonconstructies. Het spreekt voor zich dat het beste resultaat wordt verkregen door dergelijke vraagstukken zo vroeg mogelijk op te pakken. Het is ook logisch om dit dan zo goed en zo breed mogelijk te doen door inzet van de juiste expertise, de inzet van Vullings Advies.

 

De eerste stap is eenvoudig, stuur een email of bel even. In een persoonlijk gesprek bepalen we samen welk advies het beste bij u past.  

 

Prefab beton ontwikkeling
Systeem en productontwikkeling
Systeem product ontwikkeling en automatiseren