Schade advies

 

Is constructief schadeonderzoek, zogenaamd Forensic Engineering een vak apart? Na de laatste instortingen in Nederland, de parkeergarage in Eindhoven en de dakconstructie van het AZ stadion te Alkmaar komt dit vak steeds meer in de publiciteit en is duidelijk dat er een tekort is aan Forensic Engineers. In het buitenland is het een apart vak met een eigen opleiding en in Nederland zijn een handje vol bijzondere ingenieurs die deskundig zijn door jarenlange ervaring. Echter van een vak met een gedegen opleiding is in Nederland (nog) geen sprake.

 

Zelf heb ik ervaring opgedaan met het bepalen van de oorzaak van een schade aan constructies. Met constructief inzicht en gezond verstand moet dat lukken. Tijdens mijn werk bij TNO (beoordeling van constructies) is echter gebleken dat inzicht en verstand lang niet altijd voldoende zijn voor de diversiteit aan aspecten bij schadeonderzoek. Als lid van het team dat onderzoek heeft gedaan aan o.a. de instorting van de balkons van Patio Sevilla te Maastricht en de instorting van de toneeltoren van het theater van Hoorn heb ik heel veel geleerd. Met deze bijzondere kennis kijk ik inmiddels heel anders naar constructies en naar schade aan constructies.

 

Dat de juiste oorzaak voor de schade aan een constructie wordt bepaald is van essentieel belang. De oorzaak bepaalt in grote mate:

 • Het herstelplan
  De wijze waarop het herstelplan wordt opgezet en uitgevoerd. De oorzaak bepaald welke constructieonderdelen moeten worden beschouwd, moeten worden hersteld en op welke wijze. Dit heeft ook grote gevolgen voor planning en kosten, maar ook voor duurzaamheid en veiligheid van de (totale) constructie. Kan het gebouw in gebruik blijven? Voor al deze aspecten moet een goed herstelplan worden opgesteld.

 • Nieuwe schade
  Men kan leren van de schade die is waargenomen, zodat deze in de toekomst wordt vermeden. Echter met de kennis over de schade, de juiste oorzaak en het herstel kunnen ook de juiste maatregelen worden genomen in het vermijden van schade aan gelijke situaties. Deze gelijke situaties kunnen niet alleen in andere (nieuwe) gebouwen voorkomen, maar zeker ook in dezelfde constructie voorkomen. Wellicht kan hier toekomstige schade worden voorkomen.

 • De veroorzaker
  In veel gevallen is het van groot belang om naast de oorzaak ook de veroorzaker van de schade vast te stellen. Men moet hierbij grote zorgvuldigheid betrachten, omdat het hier vaak om relaties gaat die goed moeten blijven. Onjuiste beschuldigingen zijn geen optie, daarom moet er 100% zekerheid zijn over de veroorzaker.

 • De afhandeling van de kosten met de verzekering
  Indien de schade door een verzekering wordt behandeld is het van groot belang om de oorzaak van de schade duidelijk en aannemelijk te kunnen duiden. Daarmee kan de verzekering (inclusief expert) sneller en eenvoudiger tot een conclusie komen en tot betaling overgaan. Het spreekt voor zich dat een goed herstelplan en een overzicht van de kosten een grote rol spelen bij de afhandeling van de kosten met de verzekering.

Met kennis en ervaring kan Vullings Advies u perfect adviseren bij al uw vraagstukken omtrent bouwschades aan constructies.

 

De werkwijze van Vullings Advies kan als volgt worden omschreven. Met kennis en ervaring wordt de volledige analyse in een aantal vaste stappen uitgevoerd, om antwoorden te geven bij al  uw vraagstukken omtrent schades aan (uw) constructies. Dit geldt ook voor de uitvoering van een second opinion.  De stappen die worden gevolgd zijn:

 1. Informatie verzamelen en beoordelen
  De eerste stap is het analyseren van relevante constructieve en bouwkundige informatie, zoals tekeningen en berekeningen. Indien deze niet beschikbaar zijn kunnen deze wellicht worden verkregen bij Gemeenten en/of andere locaties. De verzamelde gegevens vormen de basis voor de volgende stappen.

 2. Uitvoering van een visuele inspectie
  Er wordt altijd een visuele inspectie uitgevoerd om op een goede wijze de schade te beoordelen. Voor het inspecteren van de schade wordt de schade zelf beschouwd, maar zeker ook alle relevante omringende constructieve en bouwkundige elementen. Er wordt de tijd genomen voor het uitvoeren van een goede inspectie, omdat deze de basis vormt voor de analyses, het herstel en de mogelijke schuldvraag. Daar waar mogelijk worden eenvoudige metingen uitgevoerd (afmetingen, diepten en scheurwijdte). De volledige inspectie wordt vastgelegd door middel van digitale foto's.

 3. Analyse van de gegevens
  Na de inspectie worden op kantoor alle gegevens, alle foto's geanalyseerd en worden eerste mogelijke oorzaken voor de schade bepaald. Indien nodig wordt het dossier op verschillende momenten opgepakt om alle aspecten met verse gedachten te beoordelen. Met deze gegevens wordt ook een mogelijke veroorzaker bepaald.
  In een overzichtelijk en duidelijk rapport wordt de situatie toegelicht en worden de conclusies weergegeven. Daar waar mogelijk wordt er een herstelplan geformuleerd.
  Indien er geen 100% zekerheid is over de oorzaak voor de schade wordt dit aangegeven en worden vervolgstappen aangegeven om alsnog een 100% zekerheid te verkrijgen.

 4. Bespreking bevindingen
  Nadat u de rapportage heeft bestudeerd wordt alles nog eens met u besproken en antwoorden gegeven op al uw vragen. Mogelijke vervolgstappen worden besproken.

 5. Nazorg
  Vullings Advies kan u natuurlijk ook bijstaan bij de uitvoering van het herstel in de vorm van controle en/of extra ondersteuning.
  De ondersteuning en advisering kan ook betrekking hebben op juridische aspecten, een technische ondersteuning kan voor de zaak van groot belang zijn. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van ervaring met civiele rechtszaken en arbitrages.

 

De eerste stap is eenvoudig, stuur een email of bel even. In een persoonlijk gesprek bepalen we samen welk advies het beste bij u past en welke stappen mogelijk zijn voor het oplossen van uw vraagstuk.