Disclaimer

De door Vullings Advies verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vullings Advies kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Vullings Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

 

De content op deze volledige website is auteursrechtelijk beschermd en gedeponeerd. De content mag niet worden gekopieerd of hergebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van Vullings Advies. Copyright september 2019-heden.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

 

Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Vullings Advies ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Vullings Advies verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

 

De door Vullings Advies op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies. Op alle opdrachten die door Vullings Advies worden aanvaard is de DNR 2011 van toepassing.

 

Door gebruik te maken van deze website (www.vullingsadvies.nl) gaat u akkoord met de voorwaarden in deze disclaimer.

 

Vullings Advies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77400747 (Eindhoven).