Link AxisVM X6 met Excel

Gepubliceerd op 25 mei 2021 om 12:46

Iedereen loopt wel eens tegen de situaties aan waarbij de software die je op dat moment gebruikt net niet doet wat je graag zou willen. Dit geldt natuurlijk ook voor rekensoftware. Soms wil je de rekenresultaten in een andere vorm weergeven, een vorm die beter past bij de betreffende situatie. Soms zou je willen dat je een vaste set handelingen zou kunnen automatiseren. Een weer andere situatie zou het handig zijn als je een vast terugkerende constructieberekening zou kunnen vereenvoudigen, geen noodzaak meer om elke keer opnieuw standaard gegevens in te voeren. Kortom er is altijd een wensenlijstje. 

Natuurlijk is hier een oplossing, koppel je software aan een ander pakket, een pakket dat wel de gewenste mogelijkheden heeft. En als dit er niet is, maak het zelf. Een concreet voorbeeld laat zien hoe eenvoudig het is om rekensoftware zoals AxisVM te koppelen aan bijvoorbeeld Excel.  

Koppeling AxisVM en Excel
AxisVM gekoppeld aan Excel

Elke constructeur zal een constructie hebben die regelmatig naar voren komt. Dit kan een constructievorm zijn van een vaste klant, of gewoon een detailberekening die altijd onderdeel is van terugkomende staal- of betonconstructies. Hoe kun je dit automatiseren, vereenvoudigen met een koppeling tussen AxisVM en Excel?

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld worden de beginselen duidelijk gemaakt. Elke benodigde stap is apart verwerkt in een Excel-voorbeeld, zoals het genereren van knopen, staven, steunpunten, belastingen en belastingcombinaties. De laatste stap is het starten van een berekening in AxisVM en het beoordelen van de rekenresultaten in Excel op een manier die past bij de situatie. Gebruik het voorbeeld: "Vullings Advies 12 XL and AxisVM v1.xlsm", zie de lijst met downloads.

Link AxisVM met Excel, Excel met link AxisVM X6

In het voorbeeld is een constructievorm, een raamwerk, verwerkt dat regelmatig moet worden uitgewerkt, echter met een ander aantal bouwlagen of ander aantal stramienen, enz. Maak in Excel een simpel invoerblad en vul dit aan met wat "intelligentie" om ervoor te zorgen dat de invoer voor de constructeur zoveel mogelijk wordt beperkt en de kans op fouten tot een minimum wordt terug gebracht.

 

De volgende stap is het aanbrengen van de koppeling tussen Excel en AxisVM. Dit gebeurd binnen Excel met wat VBA-code. In het voorbeeld (Vullings Advies 12 XL and AxisVM v1.xlsm) zijn alle onderdelen opgenomen noodzakelijk om de koppeling tot stand te brengen en zijn de basishandelingen, zoals het genereren van knopen, staven, materialen, steunpunten, belastingen enz. verwerkt in afzonderlijke procedures. Een paar van deze procedures zijn in navolgende figuur weergegeven.

AxisVM X6 and Excel (VBA-code)

Het uiteindelijke resultaat is een Excel werkblad met invoergegevens waarmee elk gewenste vorm van het raamwerk kan worden gegenereerd. De VBA-code zorgt voor een koppeling met AxisVM en met een muisklik wordt AxisVM vanuit Excel opgestart, wordt het model gegenereerd, de belastingen aangebracht, de gewenste belastingcombinaties geformuleerd, alle overige gewenste instellingen gedaan en zal, op verzoek van Excel, een berekening starten. Uiteraard wordt het model nog netjes automatisch opgeslagen op de harde schijf en na de berekening worden de gewenste rekenresultaten vanuit AxisVM naar Excel gebracht waar je kunt beoordelen of de constructie naar wens is. En dit alles duurt een paar seconden.

 

Het mooie van deze koppeling tussen Excel en AxisVM is dat de VBA-code eenvoudig naar wens kan worden aangepast, de VBA-code kan eenvoudig worden hergebruikt voor andere projecten. Het mooie is tevens dat koppelingen met andere software ook mogelijk zijn en de werkwijze is nagenoeg identiek.

AxisVM X6 with Excel VBA code
AxisVM X6 berekening met Excel, AxisVM Calculation with Excel

Dit is een mooi en leesbaar voorbeeld, maar met de VBA-code wordt het eenvoudig om eigen varianten op te stellen. Dit voorbeeld moet een indruk geven van de mogelijkheden en inzicht geven in de stappen die noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken. De VBA-code geeft voldoende inzicht in de manier waarop gegevens door AxisVM worden verwerkt en met deze technieken is het mogelijk om aanvullende, eigen wensen te verwerken als het gaat om de koppeling tussen AxisVM en Excel.